Sjung med ditt barn

Utveckla kropp och knopp med sång och rörelse! Musikpedagogerna Anna och Johanna som arbetar på Musikskolan Crescendo kommer till familjecentralerna i Örebro en gång i veckan. I sångstunden, ackompanjerad av piano, utforskar vi nya och gamla barnsånger, rör oss till musik och spelar rytminstrument. I sångstunden utvecklas även det sociala samspelet, både mellan barnen och mellan barn och förälder.

Detta får du lära dig

Lärare

Anna Esbjörner

Lärare i Suzukiviolin, Småbarnsmusik, och Sjung med ditt barn

Johanna Person

Lärare i Suzukipiano, Pre Twinkles och Sjung med ditt barn

Information