Hur vi arbetar

Du har valt att investera i ditt barns framtid. Att ditt barn lär sig spela ett instrument enligt Suzukimetoden innebär en fin aktivitet tillsammans för er!

Musiken används bland annat till att utveckla barnets personlighet, koncentrationsförmåga, motorik och samspel i grupp.  Eftersom barnet börjar spela så tidigt kan musiken bli en viktig del av identiteten under olika perioder i uppväxten. Glädjen att kunna spela ett instrument är en skatt man får med sig ut i livet och genom åren har Musikskolan haft flera elever som valt att satsa på musiken som yrke. Som en bonus kanske ditt barn får vänner för livet! 

För att vara förälder till en Suzukielev är det bra att känna till hur metoden är uppbyggd och hur du kan stötta ditt barn.

Upplägg

 • Kursen börjar med en föräldrautbildning på ca 8-10 veckor då du som förälder får lära dig grunderna i att spela violin/cello/piano (inga förkunskaper krävs) samt hur metoden är uppbyggd och vad som förväntas av dig som förälder. 
 • Ditt barn får en enskild lektion per vecka (14 st på hösten och 16 st på våren) och när föräldrautbildningen är klar även en grupplektion per vecka. Från och med tredje spelåret har man grupplektion varannan vecka.
 • Lektionen är 22,5 minuter lång och vi ber eleven att packa upp instrumentet utanför lektionsrummet för att kunna utnyttja tiden så effektivt som möjligt.
 • Du som förälder sitter med på lektionerna och antecknar vad läraren instruerar. Det är önskvärt att samma förälder kommer varje gång. Det är viktigt att följa lärarens instruktioner och öva regelbundet på sin läxa.
 • Suzukimetoden bygger på att lyssna och härma, därför är det viktigt att lyssna på musiken hemma.
 • Första tiden används inte noter utan barnet lär sig spela på gehör.
 • Något som är speciellt för Suzukimetoden är att man repeterar gamla stycken parallellt med nya för att använda redan förvärvad kunskap till att lära nytt.
 • Har ditt barn kommit lite längre i sitt spel och behöver längre lektioner?Musikskolan erbjuder 30-, 35- och 40-minuters lektioner för elever som ansöker om detta i mån av plats.
 • Cello och fiol finns i mån av tillgång att hyra av Musikskolan. Cello och fiol finns även att hyra på Örebro violinateljé om man inte vill köpa ett eget instrument. info@orebroviolinatelje.se Tel: 019-265540, 070-4884191
 • Piano är nödvändigt att ha hemma när terminen börjar. Digitalpiano finns att köpa på MusicMusic på Köpmangatan 61, Tel: 019-120222 men bäst är förstås ett riktigt piano, en keyboard fungerar tyvärr inte. Fråga gärna i butiken så ni kan vara säkra på att ert piano uppfyller kravet av att ha motstånd i tangenterna. 
 • Våra spelböcker finns att köpa på MusicMusic på Köpmangatan 61.
 •  Trots tidig start finns ingen slutålder. Vi tar dock inte in nybörjare om de är äldre än 8 år, men om eleven spelat efter Suzukimetoden tidigare erbjuder vi plats efter våra normala köregler.

Föräldragrupp

Som förälder uppmuntras du att engagera dig i vår föräldragrupp samt ansluta dig till Svenska Suzukiförbundet.  Du får chansen att hjälpa till med det just du är bra på, som till exempel att baka, sköta ljud, ta hand om elever vid konserter, vara med på läger med mer.

Att vara medlem i Svenska Suzukiförbundet innebär att ditt barn får delta i de speldagar, kurser och läger som arrangeras av förbundet eller lokalföreningarna samt ta del av stipendium som delas ut till deltagare i förbundets elevkurser. Dessutom stöttar du lärarnas nivåutbildningar så att ditt barn får den allra bästa undervisningen.

Inbetalningskort kommer i början av höstterminen, familjeavgift: 350 kr/år

Praktisk information och villkor

 • När du anmäler ditt barn till en Suzukikurs hamnar du i vårt kösystem. Barn som har gått Musiklekis eller Pre-Twinkles har förtur till platserna. Därefter erbjuds platser till de barn som har rätt ålder i vår kölista efter principen att de som stått i kö längst tid får plats först. Tackar man nej till erbjuden plats plockas man bort ur kösystemet och får skicka in ansökan på nytt.
 • Från det datum man tackat ja till sin plats räknas anmälan som bindande. Terminsavgiften betalas därmed inte tillbaka om man väljer att avsluta kursen innan terminens slut. Läs mer om ångerrätten på Bildas hemsida.
 • Under vecka 33 skickas förslag på tider för lektioner ut och under vecka 34 är läsårsschemat lagt. Eftersom lärarna har så många elever att ta hänsyn till finns det endast i undantagsfall möjlighet att ändra lektionstid under läsåret.
 • Ibland kan det finnas lediga platser för enskilda lektioner i januari, men inte plats i någon grupp. Terminsavgiften är ändå densamma.
 • Vi garanterar minst 13 undervisningstillfällen på höstterminen och 15 på vårterminen, under förutsättning att du själv inte uteblir från lektioner.
 • Kontakt med läraren och Musikskolan sker främst med mail. 
 • Om ni inte längre vill fortsätta i Musikskolan så är det viktigt att ni avanmäler er senast 1/12 inför vårterminen och 15/5 inför höstterminen.
 • Fakturan från Bilda kommer i början av terminen.
 • I våra Suzuki- och Pre Twinkleskurser (år 2), ingår en enskild lektion och en grupplektion per vecka. Väljer man att inte gå på grupplektionen är terminsavgiften ändå densamma. Från och med tredje året har elever gruppundervisning varannan vecka istället för varje vecka.

Bilda och GDPR

Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda. Uppgifter om dig som är deltagare samlas in av Studieförbundet Bilda, enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. Vid anmälan får du ange om du samtycker till eventuell publicering av bilder med mera. Läs mer om hur Bilda samlar in uppgifter och hur länge de sparas på bilda.nu/dataskydd