Sponsorer

Musikskolan Crescendo är så glada och tacksamma för vårt fantastiska samarbete med Örebro Kommun och Bilda. Förutom dessa två samarbetspartners har vi ett antal sponsorer som stöttar Musikskolan varje år. Vill du också bli vår sponsor?

Bli sponsor – du är viktig! Som sponsor bidrar du till att barn utvecklas genom musiken. Minne, motorik, att fungera i grupp och att framträda inför andra förbättras, att veta hur man lär sig smittar dessutom av sig på skolarbetet. Som en bonus kanske barnet får vänner för livet! 

Som sponsor får du inte bara möjligheter för ditt företag att synas, du bidrar även till socialt ansvar, hållbarhet och samhällsnytta. I utbyte får du bland annat exponering i samband med våra konserter och evenemang, din logga i våra lokaler och på hemsidan samt möjlighet att boka professionella musiker eller elever till ditt event till ett förmånligt pris.

Våra paket är beräknade enligt ett marknadsmässigt motprestationsvärde och därmed helt avdragsgilla.

 Välkommen att bli en del av oss i Musikskolan Crescendo!

Våra sponsorer

Örebro kommun kommer att vara den nya musikskolan Crescendos största bidragsgivare och något vi är mycket tacksamma för. 

Vi har försäkrats om att det kulturföreningsbidrag som utgått till Betelkyrkans musikskola under många år kommer att överföras till Crescendo. Bidraget är avgörande för musikskolan, därför är det viktigt att Crescendo strävar efter att uppfylla de bestämmelser och villkor som gäller. Att ge barn och unga stöd för kulturutövning och kulturupplevelse är prioriterat för bidragsgivningen, likaså att stödja civilsamhället i denna ambition.

Hittills har vi kunnat visa att vårt arbete haft denna tydliga inriktning, vilket har varit av stor betydelse för nivån på  det bidrag vi fått. Musikskolan Crescendo kommer även i fortsättningen att ge ett värdefullt bidrag till att förverkliga kommunens målsättning.

Musikskolan Crescendos verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda. Det är till Bilda du anmäler dig för att delta i musikskolan och det är från Bilda du får fakturan på deltagaravgiften.

Vill du bli sponsor?

årspris 100 000 kr

Diamant

Banners med länk till företaget samt logotype på vår hemsida.

10 platser till valfri stödkonsert.

Ditt namn på vår infotavla

1 besök av professionella musiker samt 1 besök av Suzukielever vid ett av era event.

Annons i tryckt material.

årspris 25 000 kr

Guld

Banners med länk till företaget samt logotype på vår hemsida.

8 platser till valfri stödkonsert.. 

Ditt namn på vår infotavla

1 besök av 2 professionella musiker samt 1 besök av Suzukielever vid ett av era event.

Annons i tryckt material.

årspris 10 000 kr

Silver

Banners med länk till företaget samt logotype på vår hemsida.

6 platser till valfri stödkonsert.

1 besök av Suzukielever vid ett av era event.

Ditt namn på vår infotavla

årspris 5000 kr

Brons

Logotype  på vår hemsida.            

Ditt namn på vår infotavla

4 platser till valfri stödkonsert.        

Ditt namn på vår infotavla    

årspris 1000 kr

Privatsponsor

Ditt namn på vår infotavla

årspris 100 kr

Crescendos vänner

Är du intresserad av musik och vill att barn och unga ska få utbildning i musik samt ha en meningsfull fritid? Då ska du bli medlem i Crescendos vänner! Du stöttar musikskolan samtidigt som du får uppleva fin musik själv.  Medlemsavgiften är 100 kr per år och du får alla musikskolans nyhetsbrev och inbjudan till våra konserter och evenemang. Se swish-symbolen och mailadressen under Privatsponsor här nedanför.

Som privatperson har du möjlighet att stötta Musikskolan Crescendo genom att vara Privatsponsor. 

Det är en förmån och ren glädje att få se barn och ungdomar utvecklas genom musiken! Som privatsponsor får du regelbundet inbjudan till våra evenemang och konserter samt information om vår verksamhet.

Du får även ett erbjudande om gratis medlemskap i Musikskolan Crescendos vänner. Att du blir medlem är viktigt eftersom de bidrag föreningen kan söka är baserat på antalet medlemmar.  

Som tack för din gåva får du ett gåvobevis och ditt namn på Privatsponsor-listan på vår anslagstavla. Bidraget gäller ett år och förnyas därefter om du inte väljer att avsluta.      

Startnivån har vi satt till 1000 kr årligen med valfrihet för högre belopp. Bidraget gäller för året 2023-2024 och förnyas därefter om du inte väljer att avsluta.

Du som vill bli Privatsponsor, gör så här: Swisha till nr:                        123-368 72 17, Musikskolan Crescendo

Skicka sedan ett mail till: linn@musikskolancrescendo.se och tala om att du blivit/ vill bli Privatsponsor. Låt oss alla tillsammans ge Musikskolan Crescendo en bra start genom generösa gåvor. De kommer att vara avgörande för att omstarten ska bli lyckosam!

Redan som liten väcktes min nyfikenhet att spela fiol, eftersom alla i min familj musicerade. Att då som 4-åring få kontakt med Betelkyrkans Musikskola, där gemenskapen och glädjen förstärkte min nyfikenhet, bidrog starkt till mitt fortsatta musicerande.

Jag är så tacksam och glad att jag under de viktigaste första åren fick min fiolundervisning av skickliga pedagoger i Betelkyrkans Musikskola och önskar att Musikskolan Crescendo får möjlighet att fortsätta inspirera unga musiktalanger på samma vis.

-Christian Svarfvar, violinist