Suzukipiano

Att spela piano

De första lektionerna blir det  många olika aktiviteter förutom pianospel, till exempel lekar med bokstäver, tangentnamn eller notförberedande aktiviteter.  Detta då barnen är så små och inte riktigt fått in vanan att sitta vid pianot någon längre stund. Ju mer de lär sig spela, desto längre sitter vi vid pianot, men de flesta tycker det är roligt med en “paus på mattan”. 

Vi börjar med att träna på höger och vänster hand samt fingernummer. Högerhanden lär sig spela först oavsett om man är höger- eller vänsterhänt. Efter ett tag börjar vi med vänsterhanden som då “lär sig” av teknikerna som högerhanden redan kan. Ungefär i mitten av bok 1 ska båda händerna  vara på samma stycke innan vi går vidare. Vi jobbar med bra handställning och aktiva fingrar. Redan från början övar vi på att hitta de två första tangenterna i Blinka lilla stjärna med rätt fingrar,  Blinka-rytmerna klappar vi och spelar på olika tangenter för att förbereda stycket.

Detta får du lära dig

Lärare

Johanna Person

Lärare i Suzukipiano, Pre Twinkles och
Sjung med ditt barn

Elain Olsson

Lärare i Suzukipiano

Information