Till minne av Maj-Britt Ström

Det var Maj-Britt Ström som tog Suzukiundervisningen till Örebro.

Redan 1977 påbörjade Maj-Britt undervisning efter Suzukimetoden som en del av den kommunala musikskolans verksamhet. Efter beslut som inte gjorde det möjligt att bedriva Suzukiundervisning inom kommunal regi ville Betelkyrkan pröva om en egen musikskola kunde vara en framkomlig väg. 1980 startade Maj-Britt och hennes man Börje Ström Örebro Suzukigrupp som senare kom att kallas Betelkyrkans musikskola.

Sedan dess arbetade Maj-Britt i Betelkyrkans musikskola och sina sista lektioner genomförde hon våren 2016, då sjukdom omöjliggjorde fortsatt undervisning.

Under nästan 40 år undervisade alltså Maj-Britt efter Suzukimetoden, en metod som bär samma signum som Maj-Britt själv hade: Med kärlek! Det är vår uppgift att föra Maj-Britts arbete vidare. De små barnen fortsätter komma till Betelkyrkan och även om de inte vet det så hedrar de hennes minne genom att komma hit.

Vi har förlorat en god vän, en god medarbetare, en inspiratör och för mig, en mentor.

Mats-Olof Liljegren – Rektor Betelkyrkans musikskola 2010-2018