Suzukicello

Att spela cello

Eleven börjar bekanta sig med cellon genom att lära sig de lösa strängarna och att göra övningar med cellon och stråken var för sig. Vi spelar enkla stycken ur “Små låtar för små stråkar” av Eva Belvelin som har roliga ackompanjemang på cd-skiva eller med piano. Vi tränar på olika rytmer med stråken och börjar under första terminen med Blinka lilla stjärna.

Detta får du lära dig

Lärare

Andreas Tengberg

Lärare i Suzukicello

Information