Pre-Twinkles

En lekfull introduktion i pianots, fiolens och cellons värld

Vi utforskar musiken i Suzuki-repertoaren på ett lekfullt sätt och förbereder oss för spelandet.

Suzukimetoden är känd för att eleven i början lär sig spela genom olika variationer av Blinka lilla stjärna (Blinkorna= the Twinkles på engelska). PreTwinkles innebär därför olika lekar och aktiviteter för att förbereda barnet att spela Blinkorna och den kommande Suzukirepertoaren. Det rör sig om aktiviteter som musiklyssning, kunskap om fingernummer, teorilekar och att sjunga sångerna som hör till Suzukirepertoaren. Eftersom detta är en förberedande kurs ägnar vi oss mer åt förberedande kunskaper än faktiskt piano/ fiol/ cellospel, även om sådana inslag också förekommer.

Kursen består av 30 lektioner, 14 på  höstterminen och 16 på vårterminen. Kursen ger förtur till Suzukikurserna, i mån av plats. Om ni får plats i PreTwinkles, så finns det plats för er i gruppen i ett eller två år och om barnet verkar mognadsmässigt redo, kan ni inom dessa två åren komma att bli erbjudna en plats inom vanliga Suzukiundervisningen, med en enskild lektion i veckan utöver PreTwinkle-gruppen.

Observera att det viktiga är att vi tränar på de olika momenten; det finns inget krav på att barnen ska kunna allt vid slutet av kursen.

Varje barn lär sig i sin takt.

Till denna kurs krävs det inte att ni har ett instrument hemma, eftersom eleven inte får läxor. Vi ägnar oss åt aktiviteter bredvid pianot/ fiolen/cellon under våra lektioner även om spelinslag förekommer. Vi hoppas att eleverna blir spelsugna och då är det en fördel att ha ett instrument hemma. Om ni planerar att köpa ett piano, rådfråga gärna Johanna, vår pianolärare. Det viktigaste är att köpa ett piano/digitalpiano och inte en keyboard. Cello och fiol kan finnas att hyra i Musikskolan.

Viktigt är att få in en vana att lyssna på  Suzukistyckena. Dessa finns att köpa på CD tillsammans med boken samt digitalt via ITunes.

Detta får du lära dig

 • Olika rytmer
 • Tonernas alfabet
 • Koordination
 • Musiklyssning
 • Höger – vänster
 • Fingernummer
 • Tangenternas namn

Lärare

Johanna Person

Lärare i Suzukipiano, Pre Twinkles och Sjung med ditt barn
Eva Nilzon
Lärare i Suzukifiol, Pre Twinkles fiol och cello

Information

 • 1200 kr/termin
 • 45 min
 • Piano: Fredagar 15:00-15:45
 • Fiol- och cello: Fredagar 15:30-16:15
 • Hösttermin 14 lektioner, vårtermin 16 lektioner
 • 4 år


Anmäl dig här