Pre-Twinkles

En lekfull introduktion i pianots värld

 Vi utforskar musiken i Suzukipiano-repertoaren på ett lekfullt sätt och förbereder oss för pianospelandet.

Suzukimetoden är känd för att eleven i början lär sig spela genom olika variationer av Blinka lilla stjärna (Blinkorna= the Twinkles på engelska). PreTwinkles innebär därför olika lekar och aktiviteter för att förbereda barnet att spela Blinkorna och den kommande Suzukirepertoaren. Det rör sig om aktiviteter som musiklyssning, kunskap om fingernummer, teorilekar och att sjunga sångerna som hör till Suzukirepertoaren. Eftersom detta är en förberedande kurs ägnar vi oss mer åt förberedande kunskaper än faktiskt pianospel, även om sådana inslag också förekommer. 

Kursen består av 30 lektioner, 14 på  höstterminen och 16 på vårterminen. Observera att det viktiga är att vi tränar på de olika momenten; det finns inget krav på att barnen ska kunna allt vid slutet av kursen. Varje barn lär sig i sin takt. 

Till denna kurs krävs det inte att ni har ett piano hemma, eftersom eleven inte får pianoläxor. Vi ägnar oss åt aktiviteter bredvid pianot under våra lektioner även om spelinslag förekommer. Vi hoppas att eleverna blir spelsugna och då är det en fördel att ha ett instrument hemma. Om ni planerar att köpa ett piano, rådfråga gärna Johanna, vår pianolärare. Det viktigaste är att köpa ett piano/digitalpiano och inte en keyboard. 

Viktigt är att få in en vana att lyssna på  Suzukistyckena. Dessa finns att köpa på CD tillsammans med boken samt digitalt via ITunes.

Detta får du lära dig

Lärare

Johanna Person

Lärare i Suzukipiano, Pre Twinkles och Sjung med ditt barn

Information