Suzukiviolin

Att spela violin (violin=fiol)

Även om barnet börjar spela i en tidig ålder så läggs mycket fokus på att från början hitta rätt kroppshållning, fiolhållning samt hur man håller stråken. Detta tränas på ett lekfullt sätt genom utmaningar och lekar. Redan första lektionen kan barnet prova att spela en melodi genom att knäppa på fiolens lösa strängar. De lösa strängarna ackompanjeras av piano eller bakgrundsmusik och ger därmed barnet en fin musikupplevelse. De första lektionerna tränas även fingermotorik samt att klappa rytmer. Allt eftersom barnet är redo introduceras sedan stråken.

För att barnet enklare ska kunna kontrollera stråken används till en början mycket korta stråk. Ytterligare en tid senare är barnet redo att börja trycka ner fiolhandens fingrar. Allt görs i ett tempo som passar det enskilda barnet. Målet är att skapa ett “can’t fail environment”. Idéen bakom detta uttryck är att man ger barnet en uppgift som är så lätt att lösa att hen inte kan misslyckas. Genom att sedan öka svårighetsgraden med små steg så utvecklar barnet sin förmåga och får samtidigt en positiv upplevelse av lärandet.

Detta får du lära dig

Lärare

Anna Esbjörner

Lärare i Suzukiviolin, Småbarnsmusik

Eva Nilzon

Lärare i Violin, Musiklekis

Information