Vi sjunger Hjärna

En kör för dig som har fått kognitiv svikt, p.g.a. förvärvad hjärnskada (till exempel stroke, traumatisk hjärnskada, demenssjukdom)

Körsång bär nycklar till att öppna upp rum inom människor och vid till exempel kognitiv svikt, demenssjukdom, afasi, stroke eller förvärvad hjärnskada är detta påtagligt. Sångerna blir minnesväckare. Musiken och välkända texters märkliga förmåga att leta sig in i otillgängliga rum i hjärnan skapar livskvalitet och glädje – inte bara för människor drabbade av funktionsnedsättning men också för deras anhöriga. Att sjunga tillsammans har visat sig ha häpnadsväckande ”bieffekter”. Människors berättelser om hur den gemensamma sången har förts in i deras hem genom regelbundna sångsamlingar i Vi sjunger hjärna-körer, eller hur läsförståelse för strokepatienter har kunnat påskyndas genom deltagande i körverksamheten, är av djupaste värde.

Detta får du lära dig

Ledare

Johanna Person

Lärare i piano, Pre-twinkles och Sjung med ditt barn

Information