Småbarnsmusik

Sång och musik är utvecklande för både språk och motorik. Musikskolan Crescendo, tidigare Betelkyrkans Musikskola, har lång erfarenhet av småbarnsmusik och en väl utarbetad metodik med ett brett innehåll. Småbarnsmusiken riktar sig till barn från sex månaders ålder. Man kan gå en eller flera terminer, våra äldsta deltagare är fyra år. Våra grupper är åldersblandade och passar därför även bra för syskon. 

Musikstunden främjar inte bara barnets musikaliska utveckling utan även den språkliga och motoriska utvecklingen. Genom att tillsammans röra oss till musiken utvecklas barnets rums-, tids-, och kroppsuppfattning. Med musiken som gemensamt fokus stärks banden mellan förälder och barn.

Småsyskon får rabatt!

Detta får du lära dig

Lärare

Anna Esbjörner

Lärare i Suzukiviolin, Småbarnsmusik

Information