Musiklekis

På Musiklekis vill vi ge en genomtänkt och rolig musikintroduktion för barn i åldrarna 4-5 år. 

Med hjälp av sång, rytmikövningar och musiklyssning får barnen följa med på en upptäcktsfärd i musikens stora värld. Undervisningen består av nya som gamla sånger, rytmikövningar där vi känner musiken i kroppen, enklare musikteori, musiklyssning samt instrumentkännedom där vi bland annat spelar på olika rytminstrument.

Musiklekis är förberedande för musikskolans Suzukiundervisning och vi bekantar oss med dess rytmer och repertoar.  De barn som har gått minst en termin på musiklekis kommer ha förtur till instrumentplats nästkommande hösttermin i mån av plats. 

På Musiklekis deltar varje barn med en förälder. Denna stund lämnar vi småsyskonen hemma och har fullt fokus på varandra.

Detta får du lära dig

Lärare

Johanna Person

Lärare i Suzukipiano, Musiklekis, Pre Twinkles

Information